W cenie kursu zapewniamy:

                                                                                                               
Kategoria A,A1,A2, 30 godzin lekcyjnych teorii, 20 godzin zegarowych praktyki motocyklem SUZUKI GN 125,YAMAHA XJ6n.
Kategoria
AM, 5 godzin teorii, 5 godzin praktyki.
Zwiększając uprawnienia z A1 na A2 lub z A2 na A, 10 godzin praktyki i egzamin tylko z praktyki.
                     
Kategoria C 20 godzin lekcyjnych teorii, 30 godzin zegarowych praktyki ciężarówką DAF LF 55  skrzynia 8 biegów ( osiem przełożeń w jeździe do przodu)   tzw. górna - dolna (jak w DAF LF 55 w WORD Włocławek) 
                          

Kategoria C+E, 25 godzin zegarowych praktyki ciężarówką DAF z przyczepą typu TANDEM.
Egzamin wewnętrzny oraz państwowy tylko z praktyki.

Kategoria B zajęcia teoretyczne 10 spotkań składających się na 30 godzin lekcyjnych, zajęcia praktyczne 30 godzin zegarowych jazd samochodem TOYOTA Yaris.   KIA Picanto.

Kategoria B+E 15 godzin praktyki zestawem Kia Sportage z przyczepą typu tandem.
 
       Posiadasz prawo jazdy kategorii B i chcesz holować przyczepę, dowiedz się co na ten temat mówią przepisy.
Dla prawa jazdy kategorii B, przepisy określają cztery sytuacje dotyczące holowania. Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami, przy spełnieniu konkretnych warunków możemy ciągnąć nie tylko przyczepę lekką, lecz także o dmc powyżej 750 kg. W pierwszej opcji dmc(dopuszczalna masa całkowita) zestawu nie może przekroczyć 4250 kg (3500 kg – samochód i 750 kg przyczepa). Jeżeli nie ma ona hamulców, to jej dmc musi być równe lub mniejsze od połowy masy własnej pojazdu ciągnącego (§14 ust 5, Dz U Nr 32, poz 262, z późn. Zm.). Gdy przyczepa wyposażona jest w hamulec bezwładnościowy(najazdowy), rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów mówi, że dmc pojazdu ciągnącego musi stanowić co najmniej 1,33 dmc przyczepy. Przepis ten obowiązuje zawsze przy tego typu systemie hamującym, niezależnie od masy przyczepy i uprawnień.  Praktycznie oznacza to, że dla przyczepy o dmc równym 750 kg, masa pojazdu musi wynosić minimum 1000 kg.
Decydując się na holowanie przyczepy, musimy dokonać kilku obliczeń W drugim  przypadku, kiedy dmc przyczepy jest większe od 750 kg, musi być ona wyposażona w hamulec najazdowy lub uruchamiany z miejsca kierowcy. Dla obu tych sytuacji, dmc przyczepy nie może być większe niż mw(masa własna) pojazdu ciągnącego, a dmc całego zestawu nie może przekroczyć 3500kg. Przykładowy zestaw, to auto o mw 1500 kg i ładowności 500 kg (co daje dmc 2000 kg) z przyczepą o dmc 1500 kg. Na tym kończą się możliwości holowania przyczepy posiadaczy prawa jazdy kategorii B.
 Na szczęście jest kategoria B+E, która w pozostałych przypadkach ratuje sytuacje. Teoretycznie pozwala na poruszanie się zestawem pojazdów o masie do 7000 kg. W praktyce taka sytuacja ma miejsce wyłącznie w przypadku holowania przyczepy wyposażonej w hamulec uruchamiany z miejsca kierowcy (niespotykane rozwiązanie). Dmc takiej przyczepy może być większe niż dmc pojazdu, ale jej rmc musi być mniejsze lub równe rmc auta (art. 62 ust. 1 pkt 1 prd). Drugą opcją jest holowanie przyczepy o dmc > 750 kg, wyposażonej w hamulec najazdowy. W tym przypadku, dmc samochodu musi stanowić min. 1,33 dmc przyczepy, to praktycznie dopuszczalna masa całkowita zestawu może wynosić maksymalnie 6125 kg (3500 kg – auto, 2625 kg – przyczepa). Kategoria B+E nie zmienia zasad holowania przyczepy lekkiej są takie same jak przy kat. B.
Kategoria B+E uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepami. Dopuszczalna długość zestawu 22m.                                                                                                                                                                                                             Godzina lekcyjna = 45 minut.
Godzina zegarowa = 60 minut.                                                                   
                                       

Kurs  kat. A, A1,A2, AM, B,C kończy się egzaminem wewnętrznym teoretycznym i praktycznym.                                                                                                               
Każdy kursant otrzymuje za darmo podstawowe materiały do nauki. Jeżeli kursant zrezygnuje z kursu po jego rozpoczęciu musi się liczyć z tym, że wpisowe nie zostanie mu zwrócone.
  • Szczegółowe informacje o szkoleniach i cennik szkoleń w biurze Ośrodka,
  • Promocyjny nabór na szkolenie w PAKIECIE C, CE Kwalifikacja wstępna przyspieszona. Takiej jakości szkolenia do ceny nie ma NIGDZIE !!! 
    Szczegóły w biurze Ośrodka!!!

Najbliższe kursy

Kategorie Data rozpoczęcia Cena
KWP C Pakiet KWP i kat.C i CE
A Szkolenia na bieżąco.
A2 Szkolenia na bieżąco.
AM 10 godzin jazdy w cenie kursu.
AB Szkolenia na bieżąco.
KW C PROMOCJA !
A1 Szkolenia na bieżąco.
SO C Szkolenia na bieżąco,
BE Szkolenia na bieżąco,
B Szkolenia na bieżąco,
CE Szkolenia na bieżąco.
SO D Szkolenia na bieżąco,
C Szkolenia na bieżąco.
C, CE Szkolenia równoległe C i CE